UKM Norge

Videreutvikling av  designprofil, årsrapporter og handlingsplan. 

Designprofil

UKM Norge hadde behov for å ta en opprydning i designprofilen sin, samt oppdatere den litt. 

Gunderhuset produksjon hjalp dem med å fastsette en designprofil, og utviklet flere malverk som gjør arbeidsrutinene deres mer effektive og helhetlige.

Designprofil

UKM Norge hadde behov for å ta en opprydning i designprofilen sin, samt oppdatere den litt. 

Gunderhuset produksjon hjalp dem med å fastsette en designprofil, og utviklet flere malverk som gjør arbeidsrutinene deres mer effektive og helhetlige.

Handlingsplan 2022-24

Utforming av handlingsplan for 2022-24. Dette heftet skal brukes mye gjennom de neste to årene av alle de ansatte i UKM Norge. Både av de som jobber nasjonalt, regionalt og lokalt.

Her var det viktig at dokumentet skulle være enkelt å slå opp i, siden heftet er delt inn i tre deler; lokale, regionale og nasjonale tiltak.

Handlingsplan 2022-24

UKM Norge hadde behov for å ta en opprydning i designprofilen sin, samt oppdatere den litt. 

Gunderhuset produksjon hjalp dem med å fastsette en designprofil, og utviklet flere malverk som gjør arbeidsrutinene deres mer effektive og helhetlige.

Årsrapport 2021

Året 2021 oppsummert på en spennende og ryddig måte, som gjør at du får lyst til å lese mer.

Årsrapport 2021

Året 2021 oppsummert på en spennende og ryddig måte, som gjør at du får lyst til å lese mer.